Закрыть

Добро пожаловать!

Введите, пожалуйста, Ваши логин и пароль

Авторизация
Скачать .xls

Меню

Лента новостей

Сантехнические работы
Сантехнические работы Фотогалерея проекта Краткое описание проекта Сантехнические работы <h2>Сантехнические работы фото</h2>  Предлагаем Вашему вниманию услуги

Сантехнический инструмент
Очень хорошо иметь возможность самостоятельно общаться с сантехникой — привести ее в рабочее состояние после засорения слива, заменить ту или иную деталь, провести профилактические работы по очистке

Герметик для ванной: какой лучше, как выбрать, пользоваться
При проведении ремонта в ванной комнате возникает необходимость в использовании герметизирующих составов. Надо предотвратить попадание воды в зазор между ванной (душевой кабиной) и стеной, между раковиной

52 незаменимых инструмента сантехника
В нашей сантехнической среде ходит много слухов о том, какой должен быть инструмент у сантехника. В этой статье я постараюсь развеять слухи и поделиться именно своим опытом по приобретению и использованию

Виды водопроводных труб и фитингов
Медные водопроводные трубы и фитинги Организация любого водопровода, в том числе и в частном доме, начинается с выбора подходящих водопроводных труб. Затем осуществляются работы с фитингами, склеивание

Инструменты для сантехнических работ
Инструменты для сантехнических работ Для установки навесных элементов сантехники — раковин и моек, —- а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. п.) понадобится электродрель

Виды и свойства герметиков. Какой герметик лучше выбрать?
Силиконовый герметик Практически во всех видах строительных работ наступает такой этап, когда возникшие стыки между конструкциями необходимо герметизировать, придать им окончательный завершенный вид,

ИНСТРУМЕНТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Инструменты и приспособления для мелкого текущего ремонта Инструменты для монтажа трубопроводной сети Уплотнительные материалы ИНСТРУМЕНТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Инструменты и приспособления

Арматура для старого унитаза
Механизм сливного бачка унитаза старого образца Чтобы устранить любую проблему, возникшую в работе унитаза старого образца, достаточно знать, как устроен сливной бачок и хитрости его починки. Особенности

Как спрятать трубы в туалете простыми способами?
Как спрятать трубы в туалете, которые смотрятся абсолютно не эстетично, портя весь облик туалетной комнаты? Как известно, в туалете проходит общий канализационный стояк , трубы горячего, холодного водоснабжения

Гранит

Откуда Вы узнали про нашу компанию?
 
Печать

Prestanak ugovora i jednostrano odbijanje izvršenja: razlikovati, ne miješati

Građanski zakonik poznaje instituciju raskida ugovora i poznaje instituciju jednostranog odbijanja izvršenja ugovora. Određena sličnost (oba služe u fazi raskida ugovora, pravila o odbijanju se odnose na odredbe o raskidu ugovora) ponekad uzrokuje da ih stranke miješaju, što rezultira svjetlosnim civiliziranim čudovištima - proizvodima međupredmetnog križanja: "jednostrani raskid ugovora" "Čak i" nemotivirano prijevremeno raskidanje ugovora jednostrano. " Postavlja se pitanje etike takvih eksperimenata u institucijama civilnog prava, pogotovo zato što njihovi rezultati mogu pokvariti mnogo krvi i njihovim tvorcima i nevinim odvjetničkim odvjetnicima.

Za početak, nije moguće "jednostrano raskidanje ugovora". Raskida se ili uzajamnim pristankom stranaka ili sudom kojeg je pokrenuo jedan od njih. U drugom slučaju, inicijativa nije izjednačena s nekom vrstom "jednostranosti", proces raskida ne može se riješiti isključivom voljom osobe koja je dala takvu inicijativu - posrednička veza u obliku druge strane ili suda je uvijek nužna (bilo bi čudno da sud koji traži otkaz) oba / sve ugovorne strane su tretirane). Da bi se ugovorna strana sa svojom voljom povukla iz ugovora, ona mora imati pravo jednostrano odbiti izvršenje ugovora, a to se postiže rješavanjem odgovarajuće volje drugim ugovornim stranama.

U većini slučajeva pokušaji križanja svinja sa svinjom značili su da su stranke pokušale uspostaviti neku vrstu povlaštenog (u usporedbi s utvrđenim kodom) jednostranog povlačenja iz ugovora, ali ga nisu mogle adekvatno izraziti u tekstu ugovora. Niska kvaliteta ugovora o radu promovira se, dakako, i zbog činjenice da se na razini srednjeg poduzetništva i niže provodi prema načelu “brzo ćemo sve potpisati, a onda ćemo razumjeti”. To se pogoršava činjenicom da zakonodavac dopušta takvu konfuziju (vidi 22 , Čl. 3 Zakon br. 137-FZ od 25. listopada 2001.) i najviše sudske instance ( vladajući Predsjedništvo Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije br. 5848/98 od 22. prosinca 1998 .; Točka 4. Revizije sudske prakse Vrhovnog suda Ruske Federacije br. 1 (2016).

U tom smislu, ključno je pitanje kvalifikacije svih tih složenih struktura od strane sudova. Često riječ "može biti ukinuta jednostrano prije roka" (uz navođenje "obavijesti o raskidu ugovora") zapravo znači da su stranke imale na umu jednostrano odbijanje izvršenja ugovora. Bez postavljanja bilo kakvih dodatnih uvjeta, osim u smjeru "obavijesti o jednostranom raskidu ugovora", takvi uvjeti u potpunosti odgovaraju opisu jednostranog odbijanja predsjedništva Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije u Uredba 9. rujna 2008. godine br. 5782/08:

"Za jednostrano odbijanje izvršenja ugovora koji se odnosi na poslovanje njegovih stranaka dovoljna je sama činjenica navođenja u zakonu ili sporazumu stranaka na mogućnost jednostranog odbijanja."

I to je točno kako je ugovorno stanje Presidijuma Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije u Odluci br. 13057/09 od 16. veljače 2010. godine:

„Temeljem klauzule 6.2 ugovora o najmu, njezina se valjanost može prekinuti prije isteka roka određenog u točki 6.1. Roka u slučaju predviđenom u točki 2.4.3. Ugovora, kao i jednostrani raskid ugovora.

Stoga su prvostupanjski i žalbeni sudovi razumno zaključili da u ugovoru o najmu postoji uvjet o mogućnosti njegovog prijevremenog raskida na zahtjev najmodavca.

Što se tiče jednostranog odbijanja izvršenja ugovora (jednostrani raskid ugovora), činjenica da je ta naznaka u dogovoru stranaka dovoljna, nije bilo osnova za razmatranje radnji odjela da se unese u raskid ugovora o zakupu u državni registar ”.

Međutim, moguća je drugačija kvalifikacija takvih ugovornih uvjeta, pogotovo u slučajevima kada je "jednostrani raskid ugovora" popraćen uvjetima specifičnim za instituciju raskida ugovora. Najvjerojatnije je volja u ovom slučaju bila usmjerena na to da osoba ima mogućnost da jednostrano izađe iz ugovora, ali je zakopana pod tako debelim slojem volje da je nije moguće rekonstruirati. S tim u vezi, slučaj "nemotiviranog otkazivanja", koje razmatra SCES AF Vojske RF ( Definicija Vrhovnog suda Ruske Federacije od 21.08.2015. N 310-ÉS15-4004 u predmetu broj A08-7981 / 2013).

U ovom sporu stranke, utvrdivši u jednoj od klauzula ugovora o dugoročnom zakupu, razloge za njegovo prestanak na sudu, u drugoj klauzuli, predviđaju da u slučaju prijevremenog raskida ugovora iz drugih razloga, stranke su dužne pismeno obavijestiti o predstojećem otkazu unaprijed godinu dana prije raskida. Što je značilo? Najvjerojatnije je da se ugovor može odstupiti, ali će takvo odbijanje vrijediti samo godinu dana kasnije, nakon što je najavljeno. Zapravo, odredba o tako velikom počeku (četiri puta duže od otkaznog roka za povlačenje iz ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme, točka 2 , Čl. 610 Građanski zakonik Ruske Federacije) može naznačiti namjeru stranaka da pruže jamstva drugoj ugovornoj strani koja odbije ugovor stranke (bilo da bi se našao novi stanar kao i obično, ili kako bi se pronašli novi prostori). Ako su stranke pretpostavile da će u ovom slučaju postojati uobičajena procedura za prestanak radnog odnosa, ne postoji opravdani razlog za utvrđivanje tako dugog vremenskog razdoblja. Međutim, ta je namjera bila izražena tako nesavršeno da je sud ovu odredbu tumačio upravo kao uspostavljanje dodatnog postupka za raskid ugovora, odbijajući tužbu u odnosu na nedosljednost dodatnih osnova stranaka.

Slični uvjeti ugovora podliježu reviziji Predsjedništva Vrhovnog arbitražnog suda u Zagrebu Uredba od 20. listopada 2011. N 9615/11. U skladu s uvjetom ugovora, stanar je imao pravo zahtijevati prijevremeni raskid ugovora, uz upozorenje najmodavca, ne manje od 90 dana, podložno njihovim obvezama plaćanja stanarine i nadoknade troškova zakupodavca za komunalne usluge i usluge održavanja. Prvostupanjski sud smatrao je da su stranke osigurale jednostrano odbijanje stanara da izvrši ugovor. Vrhovni sud Vrhovnog suda RF izmijenio je:

“Prema odredbi 2. članka 450. Zakona, na zahtjev jedne od stranaka, ugovor može biti raskinut sudskom odlukom u slučajevima određenim ugovorom.

Točka 7.5 ugovora o najmu predviđa pravo stanara da zahtijeva prijevremeni raskid ugovora, ali ne i pravo jednostranog raskida ugovora u odnosu na točku 3. članka 450. Zakona.

Budući da je stanodavac odbio raskinuti ugovor i nije postignut odgovarajući sporazum između stranaka, stanar je imao pravo zahtijevati raskid ugovora na sudu. Unajmitelj je iskoristio to pravo podnošenjem protutužbe u ovome predmetu.

Kao što je utvrđeno prvostupanjskim sudom, stanar je ispunio sve uvjete iz klauzule 7.5 ugovora o zakupu, stanodavac je unaprijed obaviješten o namjeri stanara da raskine ugovor o najmu zbog prestanka podružnice, ali stanodavac nije dao stanodavcu razumne razloge za odbijanje raskida ugovora.

Ovdje, kao što vidimo, korišten je i ne sasvim ispravan promet - "pravo jednostranog raskida ugovora" - ali to nije bitno. U slučaju kada su elementi prestanka i jednostrano odbijanje istovjetni, nitko ne može biti osiguran od bilo kakvog tumačenja takvih uvjeta. Karakteristično, u tumačenju koje je izabralo predsjedništvo Vrhovnog arbitražnog suda, ovlast osobe da raskine ugovorni odnos također ostaje jednostrana, ona je jednostavno popraćena proceduralnom nadogradnjom koja uzrokuje raskid ugovora. Uloga suda u takvom tumačenju ugovornih uvjeta je svedena na potvrđivanje pravovremenog jednostranog izražavanja volje osobe, u suštini, sud služi kao bilježnik: tada se daje obavijest, a zatim se ugovor mora raskinuti. Zašto duplicirati entitete ako je već uspostavljen i riješen mehanizam jednostranog povlačenja iz ugovora.

Ugovorni uvjeti moraju se poštivati, bez obzira na nevjerojatne uvjete o kojima se stranke slažu, a to je aksiom. No, nema jamstva da će detektor metala na ulazu u sud popraviti Ockamovu britvu, nošenu u aktovki nekog dobro čitanog odvjetnika, i nema jamstva da će ugovor pripremljen uz njegovu pomoć očuvati ravnotežu interesa stranaka. tumačiti kao jednostrano odbijanje, ili obrnuto). Jamstvo je oznaka "nema GMO-a" na ugovoru. Jasnoća misli je zalog jasnoće.

Što je značilo?